VVE-Administraties / Beheer

Overige diensten

Overige diensten

 

*         Het activeren van een slapende Vereniging van Eigenaren.

*         Het verzorgen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

*         Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement van de VVE.

*         Het opstellen van gegevens ten behoeve van een notariële overdracht van een appartementsrecht en het verstrekken van deze gegevens bij een eigendomsoverdracht aan de notaris.     

*         Het aan de eigenaren toesturen van een financieel jaaroverzicht waarin de stand van hun aandeel in het
reservefonds genoemd is t.b.v. de belastingaangifte (box 3).

*         Het beantwoorden van voorkomende VVE gerelateerde vragen van leden en bestuur.

*         Het adviseren van het bestuur.