VVE-Administraties / Beheer

Overige diensten

Overige diensten

* Het activeren van een slapende Vereniging van Eigenaren.

* Het verzorgen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

* Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement van de VVE.

* Het opstellen van gegevens ten behoeve van een notariële overdracht van een appartementsrecht en het verstrekken van deze gegevens bij een eigendomsoverdracht aan de notaris.

* Het aan de eigenaren toesturen van een financieel jaaroverzicht waarin de stand van hun aandeel in het
reservefonds genoemd is t.b.v. de belastingaangifte (box 3).

* Het beantwoorden van voorkomende VVE gerelateerde vragen van leden en bestuur.

* Het adviseren van het bestuur.