Nieuws


Maatregel van verlaagd btw-tarief verlengd

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief op verbouwen, onderhoud en herstel wordt verlengd.

Deze maatregel zou op 31 december 2014 eindigen, maar nu is besloten om de maatregel nog een 6 maanden in stand te houden. De maatregel loopt nu dus tot 1 juli 2015.

Deze verlenging is goed nieuws voor de VvE’s in Nederland. Eerder bleek uit een enquête van VvE Belang dat veel VvE’s de maatregel kenden en er ook gebruik van wilden maken. Besluitvorming over en financiering van onderhoud zijn trajecten die bij een VvE vaak meer tijd in beslag nemen.

De verlenging van de maatregel betekent dat de VvE’s recht hebben op het lage btw-tarief voor werkzaamheden zoals deze op de website van de belastingdienst zijn omschreven bij de uitleg over deze maatregel. Ook onderhoudscontracten vallen onder het lage btw-tarief.

Let op! Om in aanmerking te komen voor het lage tarief moet het werk gereed zijn vóór 1 juli 2015.

Is het werk later gereed dan vervalt voor het hele werk, dus ook voor de werkzaamheden die voor 1  juli 2015 zijn verricht en wellicht zelfs al betaald, het lage tarief en is het hoge tarief van 21% van toepassing. Dat kan een behoorlijke strop betekenen voor de VvE.
Verlaagd btw-tarief voor renovatie/onderhoud/hovenierswerkzaamheden

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor:

 • Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
 • De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar .
 • De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen.

Let op!

Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen.


Werkzaamheden die onder het 6%-tarief vallen zijn bijvoorbeeld:

 • het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre
 • het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning
 • het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, als die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning
 • het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft
 • het plaatsen en vernieuwen van (dubbel) glas
 • het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen
 • het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel
 • het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking, zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel
 • het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning
  Hieronder verstaan wij ook vloeren die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bijvoorbeeld betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het 6%-tarief.
 • het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning en appartementencomplex
  Alleen die ruimten die ter beschikking staan van de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt;
 • het verwijderen van asbest
 • de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatie- en hersteldienst
 • het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij tevens de renovatie van de woning begeleiden
 • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen bij woningen
 • de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning
  Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in de eigen bedrijf gemaakte goederen. Bijvoorbeeld inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.

Let op!
Bij alle voorbeelden geldt dat het moet gaan om woningen die ouder zijn dan 2 jaar.

Werkzaamheden die niet onder het 6%-tarief vallen zijn bijvoorbeeld:

 • het ophangen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen
 • ongediertebestrijding
 • het glazenwassen van woningen
  Het glazenwassen binnen de woning valt onder het
  schoonmaken in woningen en valt dus onder het 6%-tarief.
 • het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning
  Er is dan sprake van een nieuwe onroerende zaak.
 • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden
Kamer van Koophandel

Een VVE is verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Vroeger moest een ingeschreven VVE jaarlijks een bijdrage betalen aan de Kamer van Koophandel. Deze jaarlijkse heffing is m.i.v. 2013 vervallen. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden sedert die datum gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken.