VVE-Administraties / Beheer

Technisch beheer

Technisch beheer

 

*         Het jaarlijks inspecteren van het appartementencomplex (buitenzijde en gemeenschappelijke gedeelten).

*         Het aanleveren van de gewenste offertes met betrekking tot het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en diensten, voor zover van toepassing.

*         Bemiddeling bij alle onderhoudszaken vallende onder nog van kracht zijnde garantiebepalingen betreffende de gemeenschappelijke ruimten, alsmede het toezicht op de naleving van bedoelde garantiebepaling.

*         Uitbesteding, toezicht en controle op leveranties en diensten met betrekking tot het planmatig en contractonderhoud ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren.

*         Controle en inspectie van werkzaamheden met betrekking tot het klachtenonderhoud van gemeenschappelijke ruimten.

*         Alle uit te voeren werkzaamheden voor storings- of klachtenonderhoud worden aan erkende aannemers en/of installateurs uitbesteed.